Miroslav Foret

Miroslav Foret

Syn Mirko Foreta (narozen 20. 12. 1946 v Brně) se věnoval hudbě od osmi let, kdy začal zpívat s orchestrem svého otce. Miroslav Foret s ním vystupoval na koncertech a tanečních zábavách v Brně, Bratislavě, Ostravě, ale rovněž také v proslulém sále pražské Lucerny.

Od počátku 70. let s ním  Miroslav Foret příležitostně hrával na saxofon, včetně působení ve Švédsku.

Miroslav Foret

Od vysokoškolských studií připravoval Miroslav Foret rozhlasové a později také televizní pořady.

O populární a jazzové hudbě psal Miroslav Foret v 60. až 80. letech do denního i odborného tisku, včetně zahraničního a zámořského.

Miroslav Foret Gustav Brom
Na turné v Německu v květnu 1982. V přední řadě zleva Helena Vondráčková, Gustav Brom, Jiří Korn a členky vokálního tria. V zadních řadách mezi muzinakty třetí zprava Miroslav Foret.

V 70. a 80. letech psal Miroslav Foret také skladby pro orchestr Gustava Broma, s nímž v té době příležitostně hrával na saxofon (1980 – 1987), pro Rozhlasový orchestr Studio Brno a další brněnské soubory, včetně vlastních.  Své skladby podepisoval také pseudonymem Miroslav Terov.

Miroslav Foret

Od roku 1990 se Miroslav Foret věnuje výhradně své odborné vědeckovýzkumné profesi.

Jako prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. je například autorem více než pěti desítek  domácích i zahraničních odborných knižních publikaci, včetně těch o populární a jazzové hudbě jako je například humoristická Populární hudba je když … (Praha  1990). Rovněž pomáhal založit soukromé vysoké školy v Brně, Bratislavě a Znojmě.

O spolupráci obou M. Foretů s jeho věhlasným orchestrem hovoří na následujícím videu z natáčení v rozhlasovém studiu Dukla 14. 2. 1987 sám Gustav Brom.